Shopping Cart

Terms and conditions

SHORT TRANSLATEDED TERMS AND CONDITIONS
( FULL TERMS AND CONDITION below in Polish language)

§ 1

General information

1. The “Lignumsoft Adam Wilenski shop”, called also the “Optimik e-shop”, is the trading name of Lignumsoft Adam Wilenski., a company registered in Poland:

Lignumsoft Adam Wileński

VAT number: PL 1251024197

address:

Lignumsoft Adam Wileński
ul. Kwiatowa 14
05-230 Kobyłka, Poland

2. These “Terms and Conditions” are applicable to orders placed via this Lignumsoft Adam Wilenski shop. By ordering you (the Buyer) accept and agree to, the content of these “Terms and Conditions”.

 § 2

Orders

1. All the prices displayed on the website of the Lignumsoft Adam Wilenski shop are in Euro. Payment will only be accepted in Euro currency.

2. Orders can only be placed via the website of the Lignumsoft Adam Wilenski. To successfully place an order the Buyer has to make sure that all the information given is accurate and sufficient to deliver goods. If there are doubts about the information supplied, Lignumsoft Adam Wilenski staff will try to contact the Buyer for clarification. If all attempts to contact the buyer fail the order will be rejected and canceled.

3. After placing an order you will receive a confirmation email with your order number. This email will only be an acknowledgement and will not constitute acceptance of your order.

4. Your order will enter the production process only when your payment has been received.

 § 3

Goods

1. All licencies stocked at Lignumsoft Adam Wilenski,  are selling with agreement writed with Rastislav Korytár – RK Software, Zemianske Podhradie 292, 913 07 Bošáca, Slovak republic the owner and producer of Optimik software.

2. Licence of Optimik software are delivered only via electronic canal – e-mial. Client must take care to have access to e-mail adress, and check also SPAM mailbox for all massage delivered by Lignumsoft Adam Wilenski.

 § 4

Times and costs of delivery

1. The order will be sent to the e-mail address the Buyer has written in the order form when entering the order. The Lignumsoft Adam Wilenski staff will inform the Buyer if they notice any mistakes in the order form which could delay or prevent the completion of the order.

2. The total delivery time consists of the combination of payment method

 • Wired transferd (The time of waiting for the payment 5 days – 30 days) + (1h to 24 h after recive payment)
 • On-line payment by card ( 1h to 24 h after payment)

3. Cost of delivery is zero EUR because it is electronic delivery. Not responsible for undelivered mail from guilt lock servers beyond our control, or hit our message the box marked SPAM. If you do not receive confirmation of the order or a license key, please contact us immediately with Lignumsoft Adam Wilenski staff

 § 5 

Payments

1. For each order the buyer will receive  an invoice.

2. Payments can be made by the on-line  payment system or with a bank transfer directly to the Lignumsoft Adam Wilenski bank account. For further information go to the section “Payments”.

o   payment via card system payment. We use Stripe 100% secure gateway to payment.  To pay via this system you need credit or debit card or Apple Pay.  To do a payment you need to have CVV2/CVC2. This code you can find of a reverese of Your card. Becuse we use 3D Secure system you maybe asked for additional toakens or confirmation of payment. 

Credit cards accepted: 

·        Visa 
·        Visa Electron 
·        MasterCard
·        MasterCard Electronic 
·        Maestro

 §  6

 Returns

1.  Becuse we sending licence in electronic way and it is treaded as eletronic goods, you don’t have possibility to return licence. We have no return policy. You can always check our product before buy. 

 §  7

Privacy policy

1. Along with accepting the privacy policy the client gives his consent for the usage of his personal information by the shop owners Lignumsoft Adam Wilenski  which is necessary for delivery purposes.

2. The Buyer has the right to view, change and cancel his personal information from the data base. In case of cancelling an account from the shop, it is necessary to send a request via e-mail from the account which is to be deleted from the address biuro@lignumsoft.pl data base.

3. The buyer can read more about the purpose of storing his/her data and the purposes for which it will be used by reading our Privacy Policy section.

4. Administrator of personal data is Lignumsoft Adam Wileński with its registered office in Kobyłka (05 – 230) Kwiatowa 14, which processes personal data for marketing purposes, in particular by sending commercial information by e-mail or telephone. Data submission is voluntary, but necessary to achieve that purpose. We inform about the right inspect the contents of data and the right to correct or request removal by sending an appropriate statement of opposition to further process the data for this purpose.

 §  8

Miscellaneous

1. Polish law applies for the conducting of the Terms and Conditions and agreement processes.

2. The shop owner reserves the right to make changes to the said Terms and Conditions, with the proviso that these changes won’t be applied to orders that are being processed at the time.

FULL TERMS AND CONDITIONS

Becuse we are selling in  Poland  we use terms and conditions in Polish language.
 

Regulamin

I. STRONY TRANSAKCJI

Właścicielem sklepu internetowego jest firma:

Lignumsoft Adam Wileński

Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (CEIDG) 

Ewidencja Działalności Gospodarczej, Urząd Miasta Kobyłka

ul. Wołomińska 1, 05-230 Kobyłka

Adres głównego miejsca wykonywania działalnościul. Kwiatowa 14; 05-230 Kobyłka  NIP: 1251024197
REGON: 016086644

e-mail: biuro@lignumsoft.pl

Telefon: 022 299-79-29

W dalszej części regulaminu firma Lignumsoft Adam Wileński, występuje jako ,,SPRZEDAWCA”.

 NABYWCĄ w sklepie internetowym  może być:

·       osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych

·       osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, spółka cywilna.

·       spółka prawa handlowego.

·       inny podmiot które na mocy prawa ma zdolność do zaciągania zobowiązań.

II.GŁÓWNE CECHY ŚWIADCZENIA, Z UWZGLĘDNIENIEM PRZEDMIOTU ŚWIADCZENIA ORAZ SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIĘ Z KONSUMENTEM

 1. SPRZEDAWCA świadczy usługi poza lokalem przedsiębiorstwa oraz na  odległość.
 2. SPRZEDAWCA świadczy usługi drogą elektroniczną przy pomocy internetu.
 3. SPRZEDAWCA porozumiewa się z Klientami głównie za pomocą internetu.
 4. SPRZEDAWCA sprzedaje oprogramowanie do optymalizacji cięcia, systemy etykietowania oraz etykiety.

III.  ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY ZA JAKOŚĆ ŚWIADCZENIA

1 . SPRZEDAWCA ponosi odpowiedzialność za ewentualne wady produktów.

2.  SPRZEDAWCA ponosi odpowiedzialność za nienależyte wywiązanie się z

     umowy.

IV. INFORMACJE DLA KLIENTA

       1. SPRZEDAWCA  oświadcza, że istnieje kodeks  dobrych praktyk, o którym mowa w 

               art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym  

               praktykom rynkowym. Zgodnie z powyższą ustawą przez ,, kodeks  dobrych  

               praktyk’’ rozumie się zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i

               zawodowych, przedsiębiorców, którzy zobowiązali się do ich przestrzegania w  

               odniesieniu do jednej lub większej liczby praktyk rynkowych.

           2.  SPRZEDAWCA  oświadcza, że po jego stronie leży dostarczenie towaru bez wad.

V. ZAMAWIANIE TOWARU

1.     Zamówienie może być złożone wyłącznie  poprzez wypełnienie formularza zamieszczonego na naszej stronie internetowej.

2.     Wszystkie towary zawierają cenę Brutto.

3.     Składane zamówienie jest zamówieniem z ,,obowiązkiem zapłaty’’.

4.     Każda płatność wymagała będzie wyraźnej zgody Klienta.

5.     Ostatnia strona zamówienia zawierała będzie szczegółowy opis produktu, łączną cenę Brutto po obliczeniu wszystkich kosztów, czas trwania umowy i warunki odstąpienia od niej oraz przycisk ,,zgadzam się na płatność”.

6.     Kliknięcie przycisku ,,zgadzam się na płatność” wyświetlało będzie oświadczenie o świadomym zobowiązaniu Klienta do zapłaty za szczegółowo opisane zamówienie.

7.     Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia przez SPRZEDAWCĘ jest prawidłowe wypełnienie oraz przesłanie przez NABYWCĘ formularza zamówienia udostępnionego podczas procedury zamawiania towarów.

8.     Zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji, w przypadku zamieszczenia na formularzu zamówienia niekompletnych lub niepełnych danych.

9.     W przypadku braku możliwości kontaktu z NABYWCĄ z uwagi na błędny adres lub numer telefonu, zamówienie po 5 dniach roboczych zostaje anulowane. W takiej sytuacji prosimy o ponowienie zamówienia z podaniem prawidłowych danych adresowych.

10.  W przypadku rezygnacji z zamówienia należy niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą. Nie ma możliwości anulowania zamówienia zrealizowanego.

11.  Złożenie zamówienia przez NABYWCĘ jest równoznaczne z upoważnieniem SPRZEDAWCY do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania podpisu NABYWCY.

12.  Złożenie zamówienia przez NABYWCĘ jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie przez Lignumsoft Adam Wileński danych osobowych zawartych w zamówieniu. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Regulaminie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza SPRZEDAWCA ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

13.  Wypełnienie i przesłanie przez NABYWCĘ formularza zamówienia stanowi złożenie SPRZEDAWCY oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

14.  Zamówienia nie spełniające warunków nie będą realizowane.

VI. FORMY PŁATNOŚCI

1.     Klient posiada prawo wyboru formy płatności, zgodnie ze wskazaniami dokonanymi w formularzu zamówienia.

2.     Każda dodatkowa płatność wykraczająca poza uzgodnione wynagrodzenie wymaga wyraźnej zgody Klienta.

3.     Wszelkie opłaty dodatkowe związane z realizacją usługi wymagają  wyraźnej zgody Klienta.

4.     SPRZEDAWCA akceptuje następujące formy płatności:

o   płatności kartami płatniczymi przez Internet (integrator płatności eCard S.A., PayU ) w trakcie składania zamówienia dla zamówień. Zamówienia opłacone kartą kredytową są realizowane jedynie pod warunkiem uzyskania pozytywnej autoryzacji od operatora płatności elektronicznych oraz banku Klienta. Dokonanie transakcji będzie wymagało użycia kodu  CVV2/CVC2. Kod CVV2/CVC2 znajduję się na odwrocie karty w prawym górnym rogu w polu przeznaczonym na podpis karty. Kod najczęściej składa się z 3 cyfr.  
 

Akceptowane karty płatnicze:

·        Visa
·        Visa Electron
·        MasterCard
·        MasterCard Electronic
·        Maestro

Akceptowane ePrzelewy:

 • Płacę z inteligo (inteligo)
 • mTransfer (mBank)
 • MultiTransfer (MultiBank)
 • Płać z Nordea (Nordea)
 • Przelew24 (Bank Zachodni WBK)
 • Przelew z BPH (Bank BPH)
 • Płacę z iPKO (PKO BP)
 • Pekao24Przelew (Bank Pekao)
 • Płacę z PeoPay (Bank Pekao)
 • Płacę z Citi Handlowy (CitiBank Handlowy)
 • PayWay Toyota Bank (Toyota Bank)
 • MeritumBank Przelew (Meritum Bank)
 • Płać z BOŚ (Bank Ochrony Środowiska)
 • Płacę z Alior Bankiem (Alior Bank)
 • Płacę z Alior Sync (Alior Bank)
 • Millennium – Płatności Internetowe (Bank Millennium)
 • Płać z ING  (ING Bank Śląski)
 • Credit Agricole Bank Polska S.A.
 • Eurobank  płatność online (Euro Bank S.A.)
 • db Transfer (Deutsche Bank Polska S.A.)
 • iKO (PKO BP)
 • Płać z Plus-Bank (Plus Bank S.A)
 • Przelew Volkswagen Bank direct (Volkswagen Bank Polska S.A)
 • Płacę z Idea Bank (Idea Bank S.A)
 • e-transfer Pocztowy24 (Bank Pocztowy S.A)

o   płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy SPRZEDAWCY (zamówienie realizowane będzie po wpływie środków na rachunek bankowy Sprzedawcy)

5.     Faktura VAT zostaje wysłana drogą elektroniczną na adres e-mail podany przez Nabywcę. (Klient ma prawo żądać wystawienia papierowej faktury VAT i wysłania jej na wskazany przez siebie adres)

6.      Z chwilą wpłynięcia należności na konto SPRZEDAWCY towar zostaje wysłany na adres wskazany przez NABYWCĘ, jeżeli jest to towar podlegający wysyłce za pośrednictwem firmy kurierskiej.

7.     Licencje na oprogramowanie wysyłane są wyłącznie drogą elektroniczną na adres e-mail podany przez Nabywcę podczas rejestracji.

8.         Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen, dostępnych w sklepie internetowym towarów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży.

9.     Klienci mogą uzyskiwać specjalne zniżki oraz ulgi na dostępne w sklepie internetowym towary. Zasady przyznawania rabatów określa i publikuje na stronie internetowej SPRZEDAWCA.

10.  Dla płatności on-line oraz kartą kredytową/debetową MasterCard  pobierana jest dodatkowa opłata, wysokość tej opłaty zależna jest od wybranego kanału płatności

11.  Płatność przelewem tradycyjnym

Rachunek bankowy SPRZEDAWCY:

Lignumsoft Adam Wileński
ul. Kwiatowa 14
05-230 Kobyłka
NIP 125-102-41-97

mBank
92 1140 2017 0000 4102 0570 8948
tytułem: [numer zamówienia]

VII. DOSTAWA TOWARÓW

1.     Dostawy towarów zamawianych w sklepie internetowym realizowane są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2.     Termin realizacji zamówienia zazwyczaj nie przekracza 2-5 dni roboczych. Wyjątek stanowić mogą zamówienia na artykuły aktualnie niedostępne. W tym przypadku termin realizacji może się wydłużyć (w indywidualnych przypadkach nawet do kilku tygodni), o czym NABYWCA zostanie niezwłocznie poinformowany.

3.     W przypadku zamawiania licencji na oprogramowanie czas dostawy wynosi 24 godziny od daty zaksięgowania płatności lub potwierdzenia jej przez integratora płatności Transferuj.pl, eCard S.A, PayU.

4.     SPRZEDAWCA nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości zrealizowania zamówienia z przyczyn niezależnych od siebie. W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia SPRZEDAWCA niezwłocznie poinformuje o tym NABYWCĘ.

5.     Zamówione towary są dostarczane na adres wskazany w formularzu zamówienia.

6.     Koszt dostawy ponosi NABYWCA.

7.     W przypadku większych zamówień, SPRZEDAWCA zastrzega sobie prawo do realizacji ich w osobnych partiach. W takim przypadku koszt przesyłki będzie liczony jak za jedno zamówienie.

8.     Odbiór towaru musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania na NABYWCĘ przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru.

9.     Odbierając towar NABYWCA jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu i czy jest zgodna z zamówieniem.

10.  W przypadku zamówień nie zrealizowanych z winy NABYWCY, a w szczególności w przypadku nieuzasadnionej odmowy odbioru zamówionego towaru, podania błędnego adresu lub kodu pocztowego SPRZEDAWCA zastrzega sobie prawo obciążenia NABYWCY kosztami poniesionymi w związku z realizacją zamówienia oraz rzeczywistymi kosztami transportu towaru (także powrotnego).

VIII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Każdy Klient może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35.ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

● dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc 

    zobowiązany  do  przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w

    posiadanie przez konsumenta  lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną  

    niż przewoźnik, a w przypadku  umowy, która:

– obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w

        częściach – od  objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części

                          – polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od

                            objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.

● dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

                 3.Klient  może odstąpić od umowy, składając SPRZEDAWCY  oświadczenie o 

                     odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego 

                     wzór stanowi   załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach

                     konsumenta.

                4.Wzór formularza można pobrać klikając w pobierz.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres

    pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży

   następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na

   wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

             5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej

                  poza  lokalem przedsiębiorstwa umowę uważa się za niezawartą.

             6.Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim

                przedsiębiorca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.  

             7. SPRZEDAWCA  niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia

             otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi  

              wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.

           8. Dla płatności kartami płatniczymi zwrot środków nastąpi na rachunek karty płatniczej.

IX. GWARANCJA i REKLAMACJE

1.     W chwili odbioru towaru NABYWCA jest zobowiązany do sprawdzenia stanu przesyłki.

2.     Ewentualne uszkodzenia należy niezwłocznie zgłosić obecnemu przy dostawie kurierowi, oraz skontaktować się z przedstawicielami SPRZEDAWCY. Podstawą reklamacji jest stwierdzenie uszkodzenia przy osobach dostarczających przesyłkę i sporządzenie protokołu szkody podpisanego następnie przez NABYWCĘ i dostawcę oraz nieodebranie przesyłki. Reklamację składa się za pomocą poczty elektronicznej biuro@lignumsoft.pl oraz listownie na adres SPRZEDAWCY lub osobiście w siedzibie SPRZEDAWCY.

3.     Każdy oferowany przez nas produkt jest fabrycznie nowy i posiada gwarancję (chyba, ze zaznaczono inaczej). Okres gwarancji zależy od producenta. W przypadku awarii sprzętu należy kierować się do punktu serwisowego producenta.

4.     Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień konsumenta, jakie przysługują mu wobec Sprzedawcy z tytułu odpowiedzialności za niezgodność towaru z umową.

5.     Przy zakupie licencji wydawanej drogą elektroniczną, należy sprawdzić czy licencja instaluje się poprawnie, jeżeli występują trudności należy skontaktować się ze SPRZEDAWCĄ w celu ustalenia przyczyn problemu.

X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.     Składając zamówienie w sklepie internetowym, NABYWCA wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji, złożonego przez NABYWCĘ zamówienia

2.    Administratorem danych osobowych Usługobiorców/Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Sprzedawca.

3.   Dane osobowe Usługobiorców/Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu Internetowego zbierane są – zgodnie z wolą Usługobiorcy/Klienta – w celu realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej.

4. Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego:

4.1  W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

4.2 W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.

4.3 W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym z zakupu licencji oprogramowania Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta producentowi oprogramowania wydającemu klucz licencji na zlecenie Administratora.

4.4 Usługobiorca/Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania (sprostowania), usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie lub umieszczonych na Stronie Sklepu Internetowego, ograniczenie przetwarzania – wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych  – stosownie do wniosku. Dostęp do danych (informację o przetwarzanych przez Sklep Internetowy danych oraz o kopię danych). Przeniesienie danych do innego administratora danych. Żądanie w tym zakresie może zostać złożone na przykład:

4.4.1 pisemnie na adres: ul. Kwiatowa 14, 05-230 Kobyłka;

4.4.2.w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sales@lignumsoft.pl

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej Sklepu Internetowego przed zawarciem danej umowy.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.     Informacje o towarach zamieszczone na stronie sklepu nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.543 kodeksu cywilnego. Przedstawiona oferta w sklepie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 k.c.). Zastrzegamy sobie prawo do niezrealizowania zamówień z ważnych powodów ekonomicznych.

2.     Wszelkie informacje na temat produktów pochodzą z materiałów publikowanych i zatwierdzanych przez producentów. Wygląd rzeczywisty produktów może nieco odbiegać od przedstawionego na stronie internetowej. .

XII. POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności informuje o sposobach ochrony danych osobowych osób korzystających z sklepu internetowego (dalej: Użytkownicy), znajdującego się pod adresem elektronicznym sklep.lignumsoft.pl (dalej: sklep).

Brak akceptacji niniejszej Polityki Prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania, w tym przeglądania zawartości stron Sklepu.

1. Administrator danych osobowych.

Administratorem danych osobowych Użytkowników jest, właściciel Serwisu firma:

Lignumsoft Adam Wileński

Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (CEIDG) 

Ewidencja Działalności Gospodarczej, Urząd Miasta Kobyłka

ul. Wołomińska 1, 05-230 Kobyłka

Adres głównego miejsca wykonywania działalnościul. Kwiatowa 14; 05-230 Kobyłka  NIP: 1251024197
REGON: 016086644

e-mail: biuro@lignumsoft.pl

Telefon: 604168990

2. Cel i zakres zbierania danych.

W czasie korzystania z Sklepu oraz jego usług Użytkownik może zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych. Zakres danych obowiązkowych i nieobowiązkowych jest każdorazowo określony stosownie do potrzeb usługi, z której Użytkownik zamierza skorzystać.

Administrator zbiera dane osobowe Użytkowników korzystających w szczególności z:

1) Sklepu internetowego – wszelkie dane podane przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym lub zamówienia będą przetwarzane przez Administratora oraz będą udostępniane producentom zamówionego oprogramowania lub ich przedstawicielom handlowym wyłącznie w celu realizacji umowy sprzedaży zawartej zgodnie z Regulaminem.

2) kontaktu – wszelkie dane podane przez Użytkownika w celu nawiązania kontaktu z Administratorem lub pracownikami Administratora, wykonującymi określone zadania (np. usługi serwisowe) będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celu odpowiedzi na przesłane zapytanie.

Wszelkie dane osobowe podane przez Użytkownika będą przetwarzane wyłącznie w celu dla jakiego zostały podane. W przypadku wyrażenia odrębnej zgody, dane osobowe Użytkownika mogą zostać przetwarzane przez Administratora w celu:

1) przesyłania newslettera;

2) w celach marketingowych.

3. Prawo dostępu.

1) Użytkownik posiada możliwość zdecydowania, w jakim zakresie będą wykorzystywane jego dane osobowe.

2) Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania.

3) Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu w przypadku przetwarzania jego danych osobowych w celach określonych w art. 23 ust. 1 pkt. 5 ustawy o ochronie danych osobowych lub w przypadku, gdy Administrator zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania ich innemu administratorowi danych.

4) Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych Użytkownik może dokonać poprzez przesłanie właściwego oświadczenia woli na adres Administratora (pkt. 1)

5) Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

4. Podanie danych jest dobrowolne.

W przypadku zakupów towarów on-line podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla realizacji umowy kupna – sprzedaży zawartej zgodnie z Regulaminem.

5. Dostęp do danych osób trzecich.

1) Do danych osobowych zbieranych przez Administratora mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Sklepu, którym zostały udzielone stosowne upoważnienia.

2) Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

6. Zabezpieczenia oraz ochrona danych osobowych.

Administrator oświadcza, że przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

Watch video tutorials

Go to Client Portal with movies

Ask for 30 days full version

Test with CNC before buy

Be careful before buy

No returns policy

100% Secure Stripe Checkout

Apple Pay / MasterCard / Visa